Meest gestelde vragen

Aanvoerders

Aan het begin van het seizoen wordt aan iedere aanvoerder een map uitgereikt met daarin voldoende wedstrijdformulieren en retourenveloppen voor het gehele seizoen. Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt er tijdens de wedstrijden gebruik gemaakt van het digitale wedstrijdformulier (DWF), het papieren wedstrijdformulier wordt dan alleen nog maar gebruikt voor bezwaarschriften en calamiteiten. Mochten er, om wat voor reden dan ook, onvoldoende wedstrijdformulieren of retourenveloppen meer zijn, neem dan contact op met onze secretaris. Zie het kopje Het bestuur voor zijn contactgegevens.
Wanneer een speler van de eigen partij of van de tegenpartij met direct rood uit het veld wordt gestuurd dan dienen beide verenigingen een formulier in te vullen en op te sturen naar de KNVB. Wanneer dit niet (tijdig) gebeurt zal de KNVB direct een boete opleggen aan de vereniging.

Neem altijd contact op met onze secretaris in een dergelijk geval. Zie het kopje Het bestuur voor zijn gegevens.

Voor thuiswedstrijden kunnen de volgende nummers gebruikt worden voor de sporthal :

FY-HK-20F: De Meeuwen | Halvinkhuizerweg 81 | 3882 BG Putten | (0341) 357150

BB-CG-80D: Putter Eng | Engweg 6 | 3882 AL Putten | (0341) 354643)

BBCB60G: Z.V.V. De Lenco’s

Contributie

De hoogte van de contributie bedraagt EUR 120,= en wordt in één keer geïncasseerd. Een rustend lid betaalt (in 1 termijn) € 20,00.
Een spelend lid kan gedurende het gehele seizoen, onbeperkt, zaalvoetballen. Een rustend lid mag maximaal 3 wedstrijden spelen. Een spelend lid betaalt € 120,00 terwijl een rustend lid slechts € 20,00 betaalt.

Lidmaatschap

Om je als lid aan te melden bij onze vereniging kun je een inschrijfformulier downloaden en ingevuld en ondertekend inleveren bij onze secretaris. Zie voor meer informatie Lid worden.

Let op: wanneer je de laatste 3 jaar bij een andere zaalvoetbalvereniging actief bent geweest dan dien je een speciaal hiervoor bestemd overschrijvingsformulier in te vullen. Deze kun je krijgen bij je ‘oude vereniging’.

Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging dient uiterlijk 1 juni schriftelijk te gebeuren. Niet tijdig opzeggen kan financiële consequenties hebben.
Wijzigingen in je gegevens kun je doorgeven aan onze secretaris. Het gaat vooral om wijzigingen in adresgegevens, telefoon- of email gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om te zorgen dat de juiste gegevens geregistreerd staan in onze ledenadministratie. Geef daarom wijzigingen in je gegevens tijdig door aan onze secretaris.

Contactgegevens Secretaris:

Edwin Mijnten
Secretaris Z.V.V. De Lenco’s
Tarwestraat 3
3882 GG Putten
Tel. (06) 50855921
Email: info@lencos.nl

Afmelden kan alleen schriftelijk en dient uiterlijk voor 1 juni te geschieden. Het formulier om af te melden kan hier worden gedownload. Wanneer een lidmaatschap gedurende het voetbalseizoen wordt opgezegd, dan zal de contributie die al voldaan is niet worden terugbetaald. Contributie die nog verschuldigd is dient alsnog te worden voldaan. Pas wanneer het ondertekende opzegformulier is ingeleverd zal het lidmaatschap worden beëindigd. Indien niet tijdig, schriftelijk, wordt opgezegd dan dient de contributie te worden voldaan volgens onderstaand schema.

Datum opzegging Te voldoen aan contributie
Vóór 1 juni
1 t/m 30 juni 50%
Na 30 juni 100%

Nadat van de KNVB een bevestiging van de opzegging is ontvangen (met inachtneming van de hierboven vermelde ingangsdatum) zal de betreffende speler schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de definitieve opzegging en de officiële afmelddatum. Vanaf deze datum is de betreffende speler niet meer gerechtigd te spelen voor Z.V.V. De Lenco’s en wordt de aanvoerder van het betreffende team op de hoogte gesteld. Eventuele gevolgen van het niet voldoen aan de hiervoor gestelde regels (vb. boetes en/of schade) zullen op de betreffende speler worden verhaald.