Tijdens de ledenvergadering op 2 juni is Edward Halmans gehuldigd voor zijn bewezen diensten voor de Lenco’s!
Edward is ruim 25 jaar lid en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Zijn laatste functie was die van penningmeester.
Het bestuur was unaniem in hun besluit om Edward als allereerste Lenco’s lid de titel “ERELID” te geven!