Het nieuwe bestuur bestaat uit Edwin Mijnten (voorzitter/secretaris), Edward Halmans (penningmeester/vice voorzitter) en de algemeen bestuursleden, Ewoud Rozendaal, Rikkert Evers en Sander Roselaar.