Tijdens de ledenvergadering op 2 juni zijn twee jubilarissen gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van de Lenco’s.
Richard van Beek “dr bernard” en onze langst zittende “COACH” Jan van Beek, van harte gefeliciteerd!

STORMRAM

COACH