Tijdens de ledenvergadering op 2 juni zijn twee jubilarissen gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van de Lenco’s.
Richard van Beek “STORMRAM” en onze langst zittende “COACH” Jan van Beek, van harte gefeliciteerd!

STORMRAM

COACH