Hoe kan ik opzeggen?

Afmelden kan alleen schriftelijk en dient uiterlijk voor 1 juni te geschieden. Het formulier om af te melden kan hier worden gedownload.

Wanneer een lidmaatschap gedurende het voetbalseizoen wordt opgezegd, dan zal de contributie die al voldaan is niet worden terugbetaald. Contributie die nog verschuldigd is dient alsnog te worden voldaan. Pas wanneer het ondertekende opzegformulier is ingeleverd zal het lidmaatschap worden beëindigd.

Indien niet tijdig, schriftelijk, wordt opgezegd dan dient de contributie te worden voldaan volgens onderstaand schema.

Datum opzegging Te voldoen aan contributie
Vóór 1 juni
1 t/m 30 juni 50%
Na 30 juni 100%

Nadat van de KNVB een bevestiging van de opzegging is ontvangen (met inachtneming van de hierboven vermelde ingangsdatum) zal de betreffende speler schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de definitieve opzegging en de officiële afmelddatum. Vanaf deze datum is de betreffende speler niet meer gerechtigd te spelen voor Z.V.V. De Lenco’s en wordt de aanvoerder van het betreffende team op de hoogte gesteld.

Eventuele gevolgen van het niet voldoen aan de hiervoor gestelde regels (vb. boetes en/of schade) zullen op de betreffende speler worden verhaald.